0% Προμήθεια…Χρεώνεστε μόνο ένα μικρό ετήσιο πάγιο!!!